Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fizyoterapi;

Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde herhangi bir nedenle kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini kaybeden, günlük yaşamda gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken, toplumsal yaşama uyum sağlamada zorlanan, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “bedensel engelli birey” olarak adlandırılır.

Rehabilitasyon çok yönlü bir tedavi programını gerektirir. Fiziksel engelli bir çocuğa ya da yetişkine fizyoterapi ve rehabilitasyon programı gereklidir. Kurumumuzda fizyoterapi ve rehabilitasyon programı fizyoterapist tarafından yürütülmektedir

Bedensel engeli bulunan çocuklarımız fizyoterapi uzmanlarımız eşliğinde kurumumuz imkanlarından faydalanabilmektedir. Fiziksel engelli çocukta fizyoterapi ve rehabilitasyonun ana hedefi hareket, duruş veya vücut pozisyonu ile ilgili problemleri tanımlamak, tedavi etmek ve çocuğa mümkün olduğu nispette bağımsızlık kazandırarak erişkin yaşa hazırlamaktır. Tedavinin temeli çocukta mevcut olan potansiyeli geliştirmektir. Hiçbir fiziksel engelli çocuk diğerinin aynı değildir. Her çocuğun farklı sorunları olduğundan çizilecek tedavi programını da çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Tedavi programı tek tek vücut kısımlarındaki sorunlara yönelmez, çocuğu bir bütün olarak ele alır, mevcut kapasitesini en üst seviyeye getirerek olabildiğince bağımsız bir erişkin olmasını amaçlar. Bu amaca doğru ilerlerken tedavi programı çocuğun motor ve zihinsel gelişimine uygun olarak adım adım planlanır. Henüz başını tutamayan bir çocukta yaşı ne olursa olsun yürümeyi amaçlayan bir programla başlamak doğru değildir. Uygulanan program çocuğa mutlaka başarı hissini vermelidir, çocuk kendinden bekleneni başardığını bilmeli, sevinmeli ve isteği artmalıdır Bu amaçlara ulaşılırken fizyoterapist bazı tekniklerden yararlanır. Çocuğun tedavisinde en az tedavi seansı kadar önemli olan husus çocuğun terapi seanslarında kazandıkları veya kazanmaya başladıklarının günlük yaşamı içinde kullanmasının sağlanmasıdır. Rehabilitasyonun başarılı olabilmesi için terapi odasının dışına taşması yaşamın bir parçası haline gelmesi şarttır. Başarının sırrı ailenin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinden geçer. Aile ev programını uygulamalı, soruları varsa sormalıdır.

Rehabilitasyon programına alınan bazı hastalık grupları şöyledir:

 • Serebralpalsi
 • Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif veya Metabolik Hastalıklar(MS, Hidrosefali, Fenilketanüri, ALS, MG…)
 • Mental Motor Gerilik
 • BrakialPleksus Yaralanması(Doğuştan kol felci)
 • SpinaBifida
 • Travma Nedenli Merkezi Sinir Sistem Yaralanmaları(Omurilik felci)
 • Süregelen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Geriliği(Epilepsi, Otizm, Rett Sendromu)
 • Genetik Kökenli Hastalıklar(Down Sendromu)
 • Kas Hastalığı Olan Bireyler(DMD, SMA…)
 • Ortopedik Hastalıklar(Pes Ekinovarus, Doğuştan Kalça Çıkığı, OsteogenezisImperfekta…)
 • Skolyoz
 • Doğuştan ya da Sonradan Uzuv Eksikliği(Ampute Hastalar)
 • Uzay terapi; (Destekleyici program )

Uzay terapisi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve serebralpalsi başta olmak üzere bir çok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodudur. Uzay terapisi ; suittherapy, adelisuittherapy ve spidertherapy gibi isimlerle de bilinmektedir.

Uzay terapinin hareket genişliğini artırmak,kas kuvvetini arttırmak,enerji harcamasını azaltmak,

Çeşitli duyusal entegrasyon yöntemleri sağlamak,başarma ve güven hisleri gelişimini desteklemek,

Mobiliteyi ve fonksiyonel kapasiteyi artırmak, aktif ve pasif hareket sınırını arttırmak; yerçekimi kuvvetini etsiziz hale getirerek, zayıf kas gruplarında aktif hareketlere katılımını kazandırmak,dengeyi ve koordinasyonu geliştirmek,fizyoterapiste spesifik çalışma kolaylığı sağlamak;

Herhangi bir pozisyona doğru şekilde gelmek ve mevcut pozisyonu korumak gibi tedaviyi destekleyici yönleri vardır.

Özellikle serebralpalsili çocuklarla, yürüme zorluğu çeken engellilerin beden dengesini sağlamalarına da yardımcı olan terapi sayesinde, engelliler doğru adımlar atmasını kazanma konusunda başarılı sonuçlar gözlemlenmektedir.